Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

Baigtas 2016 m. paraiškų rinkimas

2016-04-04

Nuo šių metų kovo 31 d. baigtos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklą  „Asbestinių stogų dangos keitimas".

Per visą paraiškų rinkimo etapą, pateiktos 1 368 paraiškos, kuriose prašoma paramos suma siekia 2,72 mln. Eur. Iš viso šiam paraiškų rinkimo etapui numatyta skirti 1 931 000 Eur. paramos lėšų.

Prašoma paramos suma viršija skirtų lėšų sumą, todėl visos paraiškos bus vertinamos pagal atrankos kriterijus. Parama bus teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų,parama neteikiama.

Remiantis teisės aktais, paramos paraiškos vertinimas negali trukti ilgiau kaip 2 mėnesius nuo paramos paraiškų rinkimo laikotarpio pabaigos. Į šį terminą neįskaičiuojamas paklausimų, patikrų bei akspertizės atlikimo terminas. 

NMA apie sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo registruotu laišku, el. paštu ar elektroniniu būdu, pareiškėjus informuoja per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo, kai pati priima tokį sprendimą.

Gavus pranešimą dėl paramos skyrimo, paramos gavėjas NMA iki Taisyklėse nustatyto termino (per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos) teikia mokėjimo prašymą kartu su išlaidų apmokėjimo įrodymo ir išlaidų pagrindimo dokumentais bei kitais Taisyklėse numatytais reikiamais dokumentais.

Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai jau vertina pateiktų paraiškų tinkamumą paramai gauti.
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.