Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

2015 m. tęsiama parama asbestinių stogų dangos keitimui

2015-03-04

Atsižvelgiant į asbesto keliamą riziką visuomenės sveikatai ir siekiant prisidėti prie savivaldybių asbesto turinčių gaminių šalinimo programų įgyvendinimo, parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 - 2020 m. programos (KPP) priemonės "Pagrindinės paslaugos ir kaimo atnaujinimas kaimo vietovėse" veiklos srities "Asbestinių stogų dangos keitimas" ir toliau skiriama asbestinės stogų dangos keitimui kaimo vietovėse.

Planuojama, kad gali būti pakeista nuo 5 800 iki 6 750 asbestinių dangų stogų. Pasiektas rodiklis priklausys nuo pareiškėjų prašomos ir realiai įsisavintos paramos sumos.

Tinkamumo finansuoti sąlygos 2014-2020 m.

Pagal šią priemonę kompensuojamos bus tik tos išlaidos, kurios nurodytos veiklos srities "Asbestinių stogų dangos keitimas" įgyvendinimo taisyklėse, kurios bus baigtos rengti ir paskelbtos dar šį mėnesį (t.y. 2015 m. vasario mėn.).

Pagrindiniai tinkamumo finansuoti kriterijai:

1. KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta - savivaldybės centras arba sodo bendrija. 

2. Kaip ir ankstesniais metais, remiamas gyvenamųjų namų, priklausančių fiziniams asmenims, asbestinių stogų visos dangos pakeitimas.

3. Europos Sąjungos (ES) ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

4. Didžiausia viešosios paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 2 000 EUR.

Patvirtintas paraiškų teikimo tvarkaraštis

Š. m. sausio 14 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrės įsakymu patvirtintas paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones paraiškų priėmimo 2014-2015 m. tvarkaraštis.

Paraiškų teikimo grafike numatytas paraiškų rinkimas pagal daugiau nei 40 priemonių ar veiklų. Norintys pasinaudoti parama asbestinių stogų dangos keitimui paraiškas galės teikti jau nuo š. m. kovo 2 d. iki balandžio 30 d.

Su paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones paraiškų priėmimo 2014-2015 m. tvarkaraščiu galima susipažinti paspaudus šią nuorodą.

Žemės ūkio ministerijos informacija.
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.