Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

Papildomas paraiškų rinkimas asbestinių stogų dangos keitimui gauti

2014-06-02

Kaimo gyventojai, norintys pasikeisti asbesto stogus, bet nespėję pateikti paraiškų Europos Sąjungos (ES) paramai gauti, tai galės padaryti per papildomą paraiškų surinkimą, kuris vyks nuo 2014 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 1 d.

Kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 m. programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos srities „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo taisyklėse.

Pagal šią veiklą finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (stogo keitimo medžiagų (stogo dangos), statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti, įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo iki šalinimo vietos ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, projekto viešinimo išlaidos.). Didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negali viršyti 6 000 Lt.

Parama – kaimo gyventojams

KPP parama gali būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, t. y. kaime, miestelyje ar mieste, kuriame gyvena ne daugiau kaip 6000 gyventojų, o pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris ne mažiau kaip penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje bei ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus kaimo vietovėje vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą. Šis reikalavimas nėra taikomas, jei pareiškėjas yra sulaukęs pensijinio amžiaus arba jam pripažintas 0-55 proc. darbingumas.

Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.

Patvirtinti projektai turės būti įgyvendinti per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, o parama bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą.
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.