Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

Dėmesio! Pagrindiniai reikalavimai pradedantiems keisti asbestinius stogus

2013-08-20

Stogo keitimui ir atsiskaitymui – metai

Sulaukus teigiamo atsakymo dėl paramos skyrimo, prieš pradedant stogo dangos keitimo darbus, paramos gavėjai turėtų dar kartą įdėmiai perskaityti įgyvendinimo taisyklėse numatytus Europos Sąjungos paramos teikimo reikalavimus.

Paramos gavėjams įgyvendinti asbesto stogo dangos keitimo projektą, t.y. atlikti visus stogo keitimo darbus bei pateikti NMA mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančiais ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais, reikės per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Pradėti stogo dangos keitimo darbus kaimo gyventojams rekomenduojama tada, kai įsitikina, jog parama bus skiriama, t.y., kai gauna pranešimą iš NMA apie jų paraiškų patvirtinimą.

Šildymo medžiagos – tik savo lėšomis

Pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ finansuojama ne daugiau nei 50 proc. visų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų. Šiemet didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti yra 6 000 Lt.

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, taip pat – projekto viešinimo išlaidos, padarytos įgyvendinant projektą, ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo datos.

Statybos darbai yra atliekami paramos gavėjo asmeninėmis lėšomis. Išlaidos už stogo keitimo darbus nėra kompensuojamos. Be to, parama nėra skiriama stogo šiltinimo medžiagoms.

Visi pirkiniai turi būti nauji

Svarbu pažymėti, kad pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. O atsiskaitymai už juos turi būti vykdomi pagal numatytas taisykles: paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo atlikti per finansines institucijas – už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele, bankiniu pavedimu, taip pat naudojantis elektronine bankininkyste.

Taip pat svarbu paminėti, kad sumokėta turi būti iš paramos gavėjo sąskaitos. Pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai paprašo pervesti pinigus už savo įsigytas prekes draugą ar giminaitį, tačiau tokiu atveju išlaidos negalės būti kompensuotos.

Reikia išvežti ir sunaikinti visą asbestinį šiferį

Pakeitus seną stogo dangą, kurioje yra asbesto, svarbu ją tinkamai utilizuoti. Reikia pabrėžti, kad nuo gyvenamojo namo stogo nuimtu asbestiniu šiferiu negalima dengti ūkinių pastatų arba kaip nors kitaip jo panaudoti antrą kartą. Visa senoji stogo danga turi būti saugiai išvežta ir sutvarkyta nustatytuose atliekų tvarkymo vietose. 

Paramos gavėjui teikiant galutinį mokėjimo prašymą, reikės pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių galutinį pašalinimą. Saugus asbesto pašalinimas iš aplinkos yra viena svarbiausių paramos gavimo sąlygų pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“.

Mokėjimo prašymai priimami NMA teritoriniuose skyriuose

Parama pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės įgyvendinti projektą savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.

Mokėjimo prašymo formą galima rasti čia. Paramos gavėjas patirtas išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti NMA teritoriniuose skyriuose.

Per visą paramos gavimo laikotarpį paramos gavėjas gali pateikti iki dviejų mokėjimo prašymų. Pažymėtina, kad statybinių stogo keitimo medžiagų įsigijimo išlaidos negali būti išskaidytos į du mokėjimo prašymus. Projektą įgyvendinus, paramos gavėjas NMA pateikia galutinį mokėjimo prašymą, kuriame deklaruoja visas per laikotarpį nuo paskutinio mokėjimo prašymo patirtas ir apmokėtas tinkamas finansuoti išlaidas.


Nuoroda į pilną straipsnį: http://www.nma.lt/index.php/naujienos/pries-pradedant-keisti-asbesto-stogus-demesys-reikalavimams-/4147 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.