Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

Ką reikėtų žinoti keičiant asbesto stogus?

2013-07-16

Kaimo gyventojai, šiemet nusprendę pasinaudoti Europos Sąjungos parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos (KPP) priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“, prieš pradėdami stogo dangos keitimo darbus turėtų atkreipti dėmesį į įgyvendinimo taisyklėse numatytus Europos Sąjungos paramos teikimo reikalavimus. O tie, kurie dar nespėjo pateikti paraiškų, tai gali padaryti iki 2013 m. liepos 31 d., nes buvo pratęstas paraiškų surinkimo terminas.

Stogo dangos keitimui ir atsiskaitymui – metai.

Įgyvendinantiems projektus pagal KPP veiklos sritį „Asbestinių stogų dangos keitimas“ atlikti visus stogo keitimo darbus ir pateikti Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) mokėjimo prašymą su išlaidas pagrindžiančiais ir apmokėjimą įrodančiais dokumentais reikės per 12 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Nors tinkamos išlaidos yra pripažįstamos tos, kurios padarytos nuo paramos paraiškos pateikimo dienos, tačiau pradėti stogo dangos keitimo darbus kaimo gyventojams rekomenduojama tada, kai iš NMA gaunamas patvirtinimas apie paramos skyrimą.

Pažymėtina, kad parama bus mokama taikant išlaidų kompensavimo būdą. Tai reiškia, kad paramos gavėjas turės įgyvendinti projektą savo lėšomis, o vėliau patirtas ir apmokėtas išlaidas deklaruoti mokėjimo prašymuose, pagal kuriuos bus išmokama parama.

Pagal šią KPP veiklos sritį finansuojama ne daugiau nei 50 proc. visų tinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų. Šiemet didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti yra 6 000 Lt.

Visi stogo medžiagų pirkiniai turi būti nauji

Visi pirkiniai, už kuriuos kaimo gyventojai tikisi gauti paramą, turi būti nauji ir nenaudoti. Be to, paramos lėšomis asbesto stogus keičiantys pareiškėjai atsiskaitymus su tiekėjais privalo vykdyti tik per finansines institucijas.

„Už prekes ar paslaugas galima atsiskaityti tik banko kortele arba pavedimu. Sumokėta turi būti iš paramos gavėjo sąskaitos ir jo vardu. Pasitaiko atvejų, kai paramos gavėjai paprašo pervesti pinigus už savo įsigytas prekes draugą ar giminaitį, tačiau tokiu atveju išlaidos negalės būti kompensuotos. Prekės ir paslaugos, už kuriuos atsiskaityta grynaisiais, taip pat kompensuotos nebus“, – atsiskaitymo tvarkos laikymosi svarbą pabrėžia NMA Metodikų rengimo poskyrio vyriausioji specialistė E. Petkienė.

Reikia išvežti ir sunaikinti visą asbestinį šiferį

Pakeitus seną stogo dangą, kurioje yra asbesto, svarbu ją tinkamai utilizuoti. „Nuo gyvenamojo namo stogo nuimto asbestinio šiferio negalima panaudoti antrą kartą“, – teigia E. Petkienė. Paramos gavėjui teikiant galutinį mokėjimo prašymą, reikės pristatyti ir pažymą apie asbesto turinčių gaminių galutinį pašalinimą. Šalinant asbestą galima iki 20 proc. paklaida nuo nurodyto asbesto kiekio Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje. „Paramos gavėjas įsipareigoja sunaikinti visą asbestą, kurį deklaravo drauge su paraiška. Tačiau tarp deklaruoto ir sunaikinto kiekio leidžiama 20 proc. paklaida, kuri gali atsirasti dėl stogo dangos susidėvėjimo“, – paaiškina NMA specialistė.

Šildymo medžiagos – tik savo lėšomis

Tinkamoms finansuoti išlaidoms priskiriamos stogo keitimo medžiagų, statybinių medžiagų, būtinų stogo dangai pakeisti įsigijimo, asbestinių atliekų transportavimo ir jų šalinimo paslaugų pirkimo, taip pat – projekto viešinimo išlaidos.

Statybos darbai yra atliekami paramos gavėjo asmeninėmis lėšomis. Išlaidos už stogo keitimo darbus nėra kompensuojamos. „Be to, parama nėra skiriama stogo šiltinimo medžiagoms. Jeigu paramos gavėjas nori įsirengti termoizoliacinį sluoksnį, pašiltinti savo stogą, tą jis tikrai gali padaryti, tačiau tik savo lėšomis. Šių išlaidų taip pat nereikėtų deklaruoti NMA, nes jos nebus kompensuojamos“, – pasakoja E. Petkienė.

Mokėjimo prašymai priimami NMA teritoriniuose skyriuose

Nei ilgiau nei per 12 mėnesių pakeitęs stogą, paramos gavėjas patirtas išlaidas pagrindžiančius ir jų apmokėjimą įrodančius dokumentus kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti NMA teritoriniuose skyriuose.

Išlaidas pagrindžiantys dokumentai yra tiekėjo išrašytos sąskaitos faktūros bei prekių/paslaugų pirkimo-pardavimo kvitai, o išlaidų apmokėjimą įrodantys dokumentai yra banko atstovo parašu patvirtinti banko sąskaitos išrašai. Jei pareiškėjas naudojasi elektronine bankininkyste, kaip apmokėjimą įrodantį dokumentą jis gali pateikti ir savo parašu patvirtintą sąskaitos išrašą.

Šaltinis: http://www.nma.lt/index.php/aktualijos/ka-reiketu-zinoti-keiciant-asbesto-stogus/4070
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.