Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

"Kiekvienas sąvartynas savo giesmę gieda"

2012-01-25

Šaltinis: http://www.up.lt/straipsniai/skaitykite/?article_id=3572

Šiferio šalinimo problemos
Aplinkos apsaugos specialistai bei ekologai teigia, jog gulėdamas ant stogo asbestinis šiferis mažiau pavojingas nei ardymo metu arba jau nuardytas ir sutrupėjęs paliktas kieme. Ardyti stogus turėtų specialiai apmokyti žmonės (seniūnijose ar savivaldybėse), tačiau dabar apie tokias konsultacijas nekalbama. Kitas etapas – kuo greičiau surinktas atliekas sudėti į sandarias pakuotes ir etiketėse pažymėti, kad čia yra asbestinis šiferis. Šiferio duženos turi būti sudrėkintos, susmulkintos (?) ir sukrautos į uždarus konteinerius ar panašias talpyklas.
Atliekos privalo būti išvežtos tik į tuos sąvartynus, kurie turi įrengtas aikšteles asbesto atliekoms šalinti. Šie reikalavimai bei darbų aprašai pateikti Aplinkos ministerijos (AM) internetiniame puslapyje, o konkrečią informaciją apie sąvartynus turi suteikti savivaldybės, kurios atsakingos už atliekų tvarkymą. Tačiau nepasinaudojusieji šiferio keitimo programos parama gali stogus užkonservuoti – nudažyti specialiais dažais. Prieš tai stogą būtina gerai nuplauti vandeniu ir nuvalyti šepečiais. Nepatartina sausą stogo dangą šveisti švitriniu popieriumi. Atskiri sulūžę lakštai keičiami nauju neasbestiniu šiferiu.
Ar gyventojai įvykdys visus reikalavimus, nežinia. Iki šiol kaimo žmonės pasikeitę seną šiferio stogą, jo lakštus tebelaiko kieme. Kad ir girdėjo apie asbestinio šiferio kenksmingumą, visus darbus dažniausiai atliko be pirštinių ir respiratorių. Kiti gyventojai elgiasi drastiškai: antai seną sutrupėjusį tvarto šiferį paklojo pačiame tvarte ir užbetonavo. Ne ką geriau pasielgia ir tie, kurie šiferio lakštus ar nuolaužas palieka pamiškese.

Duženų kapinynai
Kaip skelbia AM, šiuo metu yra dešimt šiferio ir asbesto atliekas tvarkančių savartynų (regiono atliekų tvarkymo centrai – RATC) – beveik kiekvienoje buvusioje apskrityje. Jų nėra Klaipėdos bei Marijampolės zonose, bet jiems talkina UAB „Toksika“. Šios bendrovės atstovas „ŪP“ teigė, jog „Toksikos“ filialai yra Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Vilniuje. Asbestinio šiferio priėmimo kaina – 600 Lt/t be PVM. Priėmimo kiekiai neribojami.
Šiferio atliekos Marijampolės apskrityje bus priimamos pavojingų atliekų saugojimo aikštelėje, kur darbams vadovaus UAB „Marijampolės švara“. Atliekos turėtų būti išvežamos į Alytaus regioninį sąvartyną. Tuo tarpu „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro“ ekologė Erika Mockevičienė „ŪP“ sakė, jog jie į savo sąvartyno inertinių atliekų zoną marijampoliečių nepriims. Čia atliekas veš iš septynių buvusios Alytaus apskrities savivaldybių. Priėmimo mokestis gyventojams – 50,85 Lt/t be PVM. O štai kur ukmergiškiai veš šiferio atliekas dar neaišku. Tikėtina, kad reikės gabenti į netoli Vilniaus esantį sąvartyną. Ukmergės savivaldybės mero pavaduotojo Regimanto Baravyko nuomone, rajono gyventojai atliekas pristatys kur jiems patogiau. Deja, net ir šalia Panevėžio rajono ribos esančio, bet Ukmergės rajonui priklausančio kaimo gyventojai sutrupėjusio stogo dangą turės gabenti iki Vilniaus sąvartyno. „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro“ direktorius Artūras Grucė tvirtina, jog atliekas priims tik iš savo regiono gyventojų. Šį regioninį sąvartyną įsteigė šešios savivaldybės ir jie privalo laikytis atitinkamų nuorodų. „Gyventojams už šiferio atliekas teks mokėti po 47 Lt/t be PVM, o juridiniams asmenims – beveik 100 Lt/t be PVM. Sukauptas šiferio kiekis bus uždengtas specialia danga, užkastas ir apsėtas žole, – aiškino A. Grucė. – Šiuo metu vietos užteks apie 500 t atliekų palaidoti. Reikalui esant, vietos ieškosime kitur.“ Paties šalies nuošaliausio Akmenės r. gyventojai stogo atliekas turės vežti į Auštrakių sąvartyną Šiaulių r. Šio rajono savivaldybės Vietinio ūkio ir turto skyriaus specialistas Svajūnas Vilkas teigė, kad priėmimo kaina nedidelė, 47 Lt/t be PVM.
Kaip aiškina „Kauno regiono atliekų tvarkymo centro“ administratorė Sonata Štabokienė, tokioms skirtingoms priėmimo kainoms įtakos turi regiono gyventojų skaičius: kuo daugiau gyventojų, tuo priėmimo mokestis didesnis. Šio centro Lapių sąvartyne senas šiferis bus priimamas iš Kauno miesto, Kauno ir Kaišiadorių rajonų gyventojų. Priėmimo kaina – 281,46 Lt/t su PVM. O Zabieliškio sąvartynas aptarnaus Kėdainių, Jonavos ir Raseinių rajonus. Atliekų priėmimo mokestis – 59,41 Lt/t su PVM.

Transporto įkainiai nenuspėjami
Kaip matome, kiekvienas RATC turi savo taisykles, lyg jie būtų atskirose valstybėse. Ne geriau ir su transporto paslaugomis. Kai kurie centrai (Šiaulių, Panevėžio, Telšių, Tauragės, Alytaus, Marijampolės) jų neteikia. Tačiau šias paslaugas siūlo įvairios bendrovės atskiruose rajonuose. Transportavimo įkainiai skirtingi. Antai Šiaulių apskrityje UAB „Švarinta“ atliekas veš už 56 Lt/t, o UAB „Mažeikių komunalinis ūkis“ 100 Lt/val. UAB „Toksika“ Šiaulių regione atliekų vežimo kaina 2,5 Lt/km be PVM, o Vilniaus mieste išvežimo paslauga kainuos 180 Lt/t, už miesto ribų – 2,9 Lt/km be PVM. Kai kurios šias paslaugas teikiančios įmonės nuomoja įvairios talpos konteinerius. Nuomos kaina irgi įvairi: nuo 100 Lt iki 400 Lt. Kauno RATC seno šiferio atliekas bus galima pristatyti ir savu transportu, tik prieš atvežant tai reikės suderinti su centro administracija.
Taigi sodiečiams mokėti už transportą nuo namų iki sąvartyno – išlaidos nemenkos. Gerai, kad žadama jas padengti, tačiau kam be reikalo išlaidauti ir žmogui, ir valstybei? Nereikia pamiršti, kaip atsiradus ES paramai pabrango trąšos, pesticidai, sėklos, technika ir kitos paslaugos. Kas gali paneigti, jog ir dabar sąvartynai bei transporto įmonės nepasinaudos paklausos padidėjimu.
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.