Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

Prasidėjo asbestinių stogų keitimo konkursas!

2012-01-24

Šaltinis: http://www.pusalotas.lt/?p=2938

Sausio 16 d. prasidėjo asbestinių stogų keitimo konkursas, kuris truks iki kovo 30 d. Jo metu galima teikti paraišką dėl savo gyvenamojo namo asbestinės stogo dangos keitimo. Paramos gali kreiptis Pasvalio rajono savivaldybės gyventojai, išskyrus Pasvalio miesto ir sodininkų bendrijų gyventojus, gyvenamojo namo stogo asbestinio šiferio dangos pakeitimui. Jie savivaldybei turi būti pateikę gyvenamojo namo stogo šiferinės dangos inventorizacijos ataskaitą. Bus finansuojama iki 50 procentų visų tinkamų projektui finansuoti išlaidų, bet parama negali būti didesnė kaip 10 000 litų. Teikti bus galima tik vieną paraišką. Pareiškėjas turės užtikrinti, kad planuojamos išlaidos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir ES fondų, kad investicijos bus skirtos gyvenamajam namui, kuriame jis šiuo metu gyvena, kad jis neskolingas Valstybės biudžetui bei Valstybinio socialinio draudimo fondui, kad gyvenamasis namas yra jo arba sutuoktinio asmeninė, bendra dalinė ar bendra jungtinė nuosavybė. Pareiškėjas be Nacionalinės mokėjimo agentūros rašytinio sutikimo 5 metus nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos negalės keisti gyvenamosios vietos, privalės neparduoti ar kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto.

Projekto įgyvendinimo trukmė negali viršyti 12 mėnesių. Prekės (medžiagos) turi būti naujos, atitinkančios Lietuvos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus, perkamos vadovaujantis Administravimo taisyklėse nustatytų pirkimo procedūrų, pareiškėjo padarytos įgyvendinant projektą, bet ne anksčiau kaip po paraiškos pateikimo datos, t.y. išlaidos nebus kompensuojamos, jeigu pareiškėjas jau turi nusipirkęs reikalingas medžiagas arba jų nusipirks, pateikęs paraišką, bet paraiška bus atmesta, todėl nereikėtų skubėti.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra: šiferio transportavimas iki jo utilizavimo vietos, stogo keitimui reikalingos medžiagos: izoliacinis sluoksnis, stogo danga, kraigas, vėjalentės, karnizai, lietaus nuvedimo sistema, sniego užtvara. Netinkamos finansuoti yra išlaidos nesusiję su projektu ir remiama veikla, trumpalaikis turtas (išskyrus naujas statybines medžiagas), statybos darbai, atliekami ūkio, rangos ar mišriu būdu, žemės pirkimo ar nuomos, kito nekilnojamo turto pirkimo, banko operacijų išlaidos, bendrosios išlaidos, susiję su projekto parengimu ir administravimu.

Paraišką reikės pateikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Panevėžio skyriaus, Paramos administravimo poskyriui, adresu Anykščių g. 4, Panevėžys. Paraiškos teikėjas turi paraišką pristatyti pats asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Paraiškos bus priimamos nuo 2012 m. sausio 16 d. iki 2012 m. kovo 30 d. Pateikiamas vienas originalus paraiškos egzempliorius su reikalaujamais priedais. Visi paraiškos ir priedų lapai turi būti pareiškėjo pasirašyti.

Kadangi tikimasi sulaukti daug paraiškų, yra nustatyti pirmumo kriterijai. Pareiškėjas: nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai; turi daugiavaikę šeimą; turi mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lankančių vaikų; vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo; grįžęs iš emigracijos.

Sprendimas dėl paramos skyrimo įteisinamas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymu. Paramos sutartis nesudaroma. Pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip du mokėjimo prašymus. Jeigu teikiamas vienas mokėjimo prašymas, pareiškėjas visas prekes nusiperka savo lėšomis, o išlaidos vėliau kompensuojamos. Jeigu mokėjimo prašymai bus du, vėliau perkamos prekės gali būti iš jau kompensuotų lėšų.

Pateikiame Pasvalio miesto seniūnijoje, 2012 m. sausio 13 d. vykusio seminaro „Asbestinių stogų dangos keitimas kaimo vietovėse naudojantis Lietuvos Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ parama“ medžiagą. Ją galite rasti čia>>.

Taip pat pateikiame konkurso „Asbestinių stogų dangos keitimas“ įgyvendinimo supaprastintąsias  taisykles ir paraiškos formą, kurią gyventojai turės užpildyti, norėdami dalyvauti konkurse. Jas galite rasti čia>>.

Dėl paraiškų pildymo galite kreiptis į Pasvalio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus specialistus kab. 413, 410, 407,  tel. 54 115, 54 124.
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.