Asbestui NE!
 

Kuo kenksmingas ASBESTAS?

Asbestas įrašytas į Tarptautinio vėžio tyrimo centro kancerogeninių veiksnių sąrašą kaip kenksminga, vėžį sukelianti medžiaga.

Lietuvoje, kaip ir visose Europos Sąjungos šalyse, naudoti asbestą ir kitus jo turinčius gaminius yra uždrausta. Tačiau sąlytį su asbestu ar jo turinčiais gaminiais vis dar turi gana daug žmonių.

Sužinok daugiau

Partneriai:

Renovacija.lt - privačių ir daugiabučių namų renovacija

Paramos milijonų stogams keisti daug, bet teks ne visiems

2012-01-23

Šaltinis:http://www.valstietis.lt/Pradzia/Naujienos/Lietuvoje/Paramos-milijonu-stogams-keisti-daug-bet-teks-ne-visiems

Posakio „geriau vėliau nei niekada“ pagrįstumu įsitikino neskubėjusieji keisti senų asbesto stogų dangų. Nuo 2012 m. sausio 16 d. pradedama įgyvendinti šiferio stogų keitimo programa.

Asbestinių stogų dangų keitimui iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos III krypties priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ bus skirta 60 mln. Lt.

Dar pavasarį žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius inicijavo, kad po derinimų su Europos Komisija ES parama pasiektų gyvenančiuosius kaime. Kaimo gyventojai, pageidaujantys pasinaudoti ES parama pagal KPP priemonę, paraiškas galės teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Teritorinio paramos administravimo skyriams. Pakeitusieji stogų dangą savo lėšomis neslepia apmaudo.

Tačiau ne visi žino, kad tarp jų daug tokių, kam kompensacija ir nepriklausytų. Klysta manantieji, kad visi gyvenantys ne miestuose galės pasinaudoti parama. Paramos taisyklėse nustatyta, kad paraiškas gali teikti ne mažiau kaip penkerius metus iki paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą dek­laruojantys kaimo vietovėje, kurioje yra ne daugiau kaip 6 000 gyventojų.

Parama neteikiama, jeigu projekto įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodininkų bendrija.

Į dažniausiai užduodamus klausimus apie ES paramą keičiant asbesto stogų dangą atsako ŽŪM Kaimo plėtros departamento l. e. Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėjo pareigas Regina VOVERYTĖ.

Dauguma Lietuvos kaimo savivaldybių svarstė ir tvirtino Savivaldybės paramos asbesto turintiems gaminiams šalinti iš viešojo naudojimo ir gyvenamųjų pastatų programą. Gyvenu Birštono savivaldybėje, kuri kol kas nėra patvirtinusi minėtos programos. Girdėjau, kad jei tokia programa nebus patvirtinta, tai tos savivaldybės gyventojai negalės pasinaudoti parama. Iki kada savivaldybės turi patvirtinti minėtą programą, kas gali jas priversti tai padaryti?

ŽŪM turimais duomenimis, Birštono savivaldybė programą patvirtino 2011 m. gruodžio 22 d. Reikia pabrėžti, kad tų savivaldybių, kurios nepatvirtins minėtų programų, gyventojai negalės teikti paraiškų. Savivaldybės, kurios programų dar nepatvirtino, turėtų jas patvirtinti iki tol, kol bus renkamos paraiškos, t. y. nors iki kovo vidurio, kad kaimo gyventojai dar suspėtų pateikti paraiškas. ŽŪM duomenimis, iki sausio pabaigos visos savivaldybės ketina patvirtinti minėtas programas.

Paramai skirta 60 mln. Lt. Ar ta suma bus po lygiai padalyta visoms savivaldybėms, kad parama galėtų pasinaudoti visi Lietuvos kaimo žmonės?

Ši suma nėra padalyta savivaldybėms, nes pareiškėjai yra kaimo gyventojai.

Didžiausia paramos suma vienam projektui – 10 000 Lt. Kompensuojama bus 50 proc. Ar galėsiu pasinaudoti parama, jei keisiu ne vieno, o kelių sodyboje esančių statinių stogus?

Ne, taisyklėse aiškiai apibrėžta, kad parama skiriama namo, kuriame jūs gyvenate, stogo dangai keisti.

Kodėl numatytas toks trumpas laikas teikti paraiškas (nuo sausio 16 iki kovo 30 dienos)?

Atsižvelgiant į skirtą lėšų sumą paraiškų surinkimo laikas yra optimalus, be to, šios veiklos rėmimas tik pradedamas. Matysime, kaip seksis, kiek lėšų bus panaudota, jai įgyvendinti numatyti visi metai, o tai tikrai nemažas laikotarpis.

Girdėjome, kad parama stogų dangai keisti kaimo žmogui bus sunku pasinaudoti, nes labai sudėtingas dokumentų tvarkymas, o samdyti konsultantus brangu.

Taisyklės tikrai nėra sudėtingos. Konsultantų samdyti nebūtina, nes padės teritorinių Nacionalinės mokėjimo agentūros skyrių, savivaldybių specialistai, o šiuo metu visoje Lietuvoje vyksta konsultaciniai seminarai. Šiandien jau ir stogo dangomis prekiaujančios įmonės mielai talkina.

Iš miesto į kaimą netoli Utenos atvykome gyventi prieš trejus metus. Ar galėsime pasinaudoti parama?

Deja, taisyklėse nustatyta konkretus gyvenimo kaimiškoje vietovėje laikas – penkeri metai.

Daugiau nei 30 metų gyvename sodininkų bendrijoje Kauno rajone. Savaime suprantama, kad dauguma stogų asbestinai. Sodininkų bendrija yra kaimiškoje vietovėje. Ar tiesa, kad sodininkai negalės pasinaudoti parama stogų dangai keisti?

Taip, tai tiesa, kadangi įgyvendinimo taisyklėse yra nustatyta, kad projektui parama neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta – savivaldybės centras arba sodo bendrija.

Kaip galėčiau sužinoti, ar namas, kuriame gyvenu ir kurio stogo dangą ketinu keisti, yra inventorizuotas pagal Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos tvarkos aprašą?

Jei jūs nesikreipėte į savivaldybės atitinkamą padalinį dėl inventorizavimo, vadinasi, jūsų namas nėra inventorizuotas, todėl turėtumėte kreiptis į programą vykdantį savivaldybės skyrių. Kiekvienoje savivaldybėje tai daro skirtingi padaliniai ar specialistai.

Norėčiau padėti pasinaudoti parama neįgaliai močiutei, tačiau namas, kuriame ji gyvena, kol kas nėra mano nuosavybė. Močiutė yra parašiusi testamentą, kuriame nurodė, kad namas po jos mirties atiteks man. Po insulto ji nevaikšto ir nekalba. Ką patartumėte daryti?

Šiuo atveju tai daryti galite tik močiutės vardu (įgaliojimu), nes tik­riausiai tik ji šiuo metu gyvena ir yra registruota konkrečiame gyvenamajame name.

Nesitikėdamas paramos, kurią nuo 2008 m. žadėjo Vyriausybė, stogo dangą pakeičiau šią vasarą. Turiu visas pirktų medžiagų sąskaitas. Išleidau beveik 8 tūkstančius litų. Ar galiu teikti paraišką ir gauti pusę išleistos sumos?

Deja, tinkamos finansuoti išlaidos yra tik tos, kurios bus patirtos ne anksčiau kaip po paramos paraiškos pateikimo.

Jei stogą keisime savo jėgomis, o ne samdysime firmą, ar bus kompensuojama už darbą?

Visų statybos darbų, tiek atliekamų savo jėgomis, tiek ir rangos ar mišriu būdu, išlaidos yra netinkamos finansuoti, todėl tokiems darbams parama neteikiama.

Kaimynas tikina, kad neverta prašyti paramos, nes didžioji dalis sumos atiteks aikštelėms, į kurias reiks nuvežti seną stogo dangą. Vienas lakštas – 4 litai, o kur dar transportavimo išlaidos. Ar galima senąjį stogą utilizuoti pačiam ir niekur nevežti?

Suprantamas taupumas. Daugelis jau kuria planus, kur panaudos seną nuodingą stogo dangą, kiti dar nenuėmę jos jau bando kaimynui parduoti... Norime atkreipti dėmesį, kad patiems naikinti asbestinę dangą draudžiama, nes tai kelia pavojų sveikatai, teršiama gamta. Kitas labai svarbus aspektas: teikiant mokėjimo prašymą reikės pateikti pažymą apie stogo dangos utilizavimą. Taip pat svarbu tai, kad nuvežimo iki utilizavimo vietos ir utilizavimo išlaidos yra tinkamos finansuoti, tai reiškia, kad jums bus kompensuota 50 proc. jūsų sumokėtos sumos.

Stogo dangų pasirinkimas – begalinis. Ar teikiant paramą nurodoma, kurią rinktis: čerpių, skardinę, beasbestinio šiferio ar šiaudų?

Įsakyme pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ nurodyti dėl tinkamų finansuoti stogo dangų įvardijami didžiausieji įkainiai septynioms stogo dangų rūšims:
• beasbesčio šiferio;
• bituminių čerpių;
• plieninių čerpių;
• keraminių čerpių;
• bituminių lakštų;
• plieninių čerpių imitacijos;
• plieninių profiliuotų lakštų dangos.
Įsakyme šių stogo dangų didžiausi įkainiai nustatyti įskaitant izoliacinį sluoksnį, stogo dangą, kraigus, vėjalentes, karnizus – laštakius, lietaus nuvedimo sistemos latakus ir lietvamzdžius, sniego užtvaras su laikikliais. Pats pareiškėjas pasirenka, kuri iš patvirtintų stogo dangos rūšių jam priimtiniausia.

Kas bus daroma, jei pagal surinktas paraiškas lėšų reikės daugiau nei 60 mln. Lt? Ar numatyta galimybė šią sumą padidinti?

Jeigu bus pateikta paraiškų už daugiau nei 60 mln. Lt, tuomet pareiškėjams bus taikomi atrankos pirmumo kriterijai, išvardyti taisyklėse:
1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal BPD ir Programą);
2. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis daugiavaikę šeimą;
3. pareiškėjas yra kaimo gyventojas, turintis mažamečių ir (arba) kaimo mokyklą lankančių vaikų;
4. pareiškėjas vykdo ekonominę ir (ar) profesinę veiklą kaimo vietovėje ne mažiau kaip dvejus pastaruosius metus iki paraiškos pateikimo;
5. pareiškėjas yra grįžęs iš emigracijos.

Prieš porą metų atidariau kaime autoservisą, jokia KPP parama nesinaudojau, tačiau registruotas toje gyvenamoje vietoje esu ketverius su puse metų. Kaip vykdantis ekonominę veiklą turiu pirmumo teisę, tačiau negyvenu penkerius metus kaime. Ar galiu teikti paraišką?

Paraiškos teikti negalite, nes neatitinkate pareiškėjui keliamo reikalavimo, kad paraiškas gali teikti deklaruojantys nuolatinę gyvenamąją vietą kaimo vietovėje ne mažiau kaip penkerius metus iki paraiškos pateikimo.
 
 
© 2011 UAB "Eternit Baltic". Visos teisės saugomos.